Velkommen til Gershøj Bylaug Hjemmeside

Er du klar over at du kan læse indlæg fra Gershøj Bylaug’s sider på Facebook, uden at være “på Facebook”… Se under “Gershøj Nyt”
Kort over Gershøj By

Gershøj Bylaug så dagens lys i starten af 1970’erne, og har eksisteret lige siden. Bylaugets formål er, at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj. Det gør vi løbende ved, at tage initiativ til og afholde forskellige arrangementer i byen.
Dette kan du kan læse mere om, enten her på hjemmesiden, i folderen ”Velkommen til Gershøj”, eller i de nyhedsbreve vi udsender en gang om året. Bylauget er også borgernes talerør ift. politikere og embedsfolk i Lejre kommune, når der er opstår emner som berører borgerne i byen. Bylauget styres af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.

Tilmelding til Bylauget

Hvis du gerne vil være medlem af Bylauget, indbetaler du et kontingent pr. husstand pr. år.
Klik KONTINGENT for nærmere information angående betalingsmetoder.

Medlemsfordele

Som medlem af Gershøj Bylaug kan alle i jeres husstand deltage i arrangementer, der er organiseret af, eller afholdt i Gershøj Bylaug regi. Det kunne være –

  • Frokostarrangementer
  • Danse & Hygge fester
  • Bingo/Banko
  • Håndarbejdsværksted

Det er også muligt at leje Byhuset til private arrangementer eller søge Gershøj Bylaug om støtte til eks. et arrangement som netop du brænder for. Eller har du en idé som Gershøj kunne have gavn af, kan Gershøj Bylaug måske hjælp med at bringe den til verden.

Sct. Hans