Byhuset

Byhuset et møde- og samlingssted for byens borgere m.fl. og Bylaugets lokaler i Byhuset bliver brugt af rigtig mange til private formål – dog ikke kommercielle arrangementer j.v.f. Bylaugets brugeraftale med Lejre kommune.

Du finder Byhuset på Adressen: Havnevej 16, 4070 Kirke Hyllinge

Kontrakt

Leje

Det koster 400 kr. pr. dag.

Lejeaftaler indgået før den 1. jan. 2022 følger tidligere mundtlige aftaler mht. f.eks. at dække borde dagen før, såfremt lokalet er ledigt.

For leje af huset kontakt venligst Vicevært på telefon 42 44 51 44 eller via email byhuset@gershojbylaug.dk eller kontaktformular via menuen “Kontakt”.

§

Øvrige regler for Udlejning

  1. For Foreninger og åbne lokale kulturelle arrangementer er Lånegebyr: 100 kr.+ rengøring
  2. Den årlige generalforsamling i byens foreninger er uden betaling af lokaleleje + rengøring
  3. Mindre klubber og lignende sammenslutninger (max 20 deltagere): Lånegebyr: 50 kr.– dette kræver dog at alle deltagere er medlemmer af Gershøj Bylaug, samt at det er i perioden man – tors. + evt. rengøring.

Fejl & Mangler

Eventuelle fejl i installationer eller mangler ved bygningen bedes meddelt viceværten, så vi kan rette op på det hurtigst muligt.