Næste kommende Generalforsamling

Næste generalforsamling ventes afholdt i Gershøj Byhus, 7. April 2024.

 • Dagsorden & annoncering iht. vedtægter (se nedenfor).
 • Der serveres i reglen en let anretning efter generalforsamling, (nærmere info når planlagt).

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, enten via kontakt formular på hovedside for Bestyrelse, eller skrive en mail til info@gershojbylaug.dk, hvis du gerne vil have mere info eller kunne tænke dig at bidrage med noget.

Husk at betale kontingent for at deltage.

Generalforsamling afholdt i Gershøj Byhus, lørdag d. 15. april 2023, kl. 16:00.

AD 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 • Henrik Boesen vælges som dirigent, som konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
 • Referent : Maria Dyssegaard.
 • Stemmetællere : Inge Kristoffersen og Maiyanne Larsen.

AD 2: Oldermandens beretning.

 • Ingen kommentarer.

AD 3: Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.

 • Knud-Erik gennemgår posten ”investeringer”
 • Knud-Erik gør opmærksom på at vi ikke længere udlejer vores telte, kun til foreninger i byen. Da det slider for meget på teltene og de er gamle.
 • Spørgsmål: Bliver der indkøbt nye telte?
  – Svar: Det har bestyrelsen ikke truffet beslutning om pt.
 • Spørgsmål: Kan man undgå mobilepay gebyr?
  – Svar: Nej desværre.
 • Spørgsmål: Har bestyrelsen nogen ideer om hvad den vil bruge penge på?
  – Svar: Ja vi har forskellige emner vi tænker at bruge penge på. Bl.a. på en renovering af køkkenet her i byhuset.
 • Regnskabet godkendes.
 • Uffe gennemgår det opstillet budget.

AD 4: Valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen i Bylauget er en bestyrelse på optil 10 medlemmer samt 2 suppleanter.

 • Ikke på Valg:

 1. Uffe Rasmussen
 2. Per Kølster
 3. Birthe Højby
 4. Mie Hunderup
 • På Valg:
 1. Axel Steen Christensen – modtager ikke genvalg.
 2. Jacob Søgaard – modtager genvalg.
 3. René Nielsen – modtager genvalg.
 4. Maria Dyssegaard – modtager genvalg.
 • Ønsker at træde ud af bestyrelsen:
 1. Knud-Erik Larsen
 2. Ole Witek

Som erstatning for af afgående bestyrelsesmedlemmer opstilles af bestyrelsen:

 1. Jan Borris
 2. Ditte Marie Snedker

Alle blev valgt og Bestyrelsen i Bylauget er fra marts 2023:

 1. Jacob Søgaard (på valg 2025)
 2. Maria Dyssegaard (på valg 2025)
 3. René Nielsen (på valg 2025)
 4. Uffe Petersen (på valg 2024)
 5. Per Kølster (på valg 2024)
 6. Mie Hunderup (på valg 2024)
 7. Birthe Højby (på valg 2024)
 8. Jan Borris (på valg 2025)
 9. Ditte Marie Snedker (på valg 2025)

Bestyrelsen konstituer sig på først kommende bestyrelsesmøde samt opdaterer Bylaugets hjemmeside.

AD 5: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen i Bylauget er en bestyrelse med 2 suppleanter.

 1. Arne Stentoft – modtager ikke genvalg.
 2. Laura Højby – modtager ikke genvalg.

Som erstatning for afgående suppleanter opstilles af bestyrelsen:

 1. Axel Steen Christensen
 2. Ole Witek

Alle blev valgt og Suppleanter i Bylauget er fra marts 2023:

 1. Axel Steen Christensen (på valg 2024)
 2. Ole Witek (på valg 2024)

AD 6: Valg af 2 revisorer og revisor suppleant.

Revisorer 2022 har været:

 1. Steffen Rasmussen – modtager genvalg.
 2. Kasper Høgholdt – modtager genvalg.

Bestyrelsen opstiller:

 1. Steffen Rasmussen
 2. Kasper Høgholdt

Revisor suppleant 2022 har været:

 1. Inge Kristoffersen – modtager genvalg.

Alle blev valgt og Revisorer & Revisor Suppleant i Bylauget er fra marts 2023:

 • Revisorer:
 1. Steffen Rasmussen (på valg 2024)
 2. Kasper Høgholdt (på valg 2024)
 • Revisor Suppleant:
 1. Inge Kristoffersen (på valg 2024)

AD 7: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen ønsker at ændre betalingsfristen for betaling af kontingent –

 • fra: ”senest d. 1 maj og mindst 2 uger før generalforsamlingen.”
 • til : ”senest d.31 december for det indeværende år”.

Således at kontingentet stadig følger kalenderåret. Dvs. at for medlemskab 2024, skal kontingentet være betalt senest 31 december 2024.

Dette vedtages.

AD 8: Behandling af indkomne forslag.

 • Ingen indkomne forslag.

AD 9: Eventuelt.

Axel gennemgår de ændringer for køkkenet vi ønsker os. Derudover skal kommunen kontaktes, da vi ønsker et el-syn af byhuset.

Fra fremmødte.:

 • Spørgsmål: Hvor står vedtægterne?
  – Svar: På vores hjemmeside, som netop er renoveret.
 • Spørgsmål: Kan der sendes en reminder ud for betaling af kontingent?
  – Svar: det vil vi meget gerne se om er muligt. Vi står overfor at få indført et nyt betalingssystem. Håber vi.
 • Spørgsmål: Kunne regnskabet og evt. indkomne forslag sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen?
  – Svar: Ja det kan de og det gør vi til næste år.
 • Spørgsmål: Hvilke foreninger er med i købet af printeren?
  – Svar: Pt kun havnen. Børneklubben har takket nej. Men vi vil spørge alle foreninger i byen.

Henrik takker for god ro og orden.

Herefter tager Jacob ordet for at takke Axel for hans 22 år som Oldermand i bestyrelsen og der lægges op til hyldest sang og bestyrelsen er vært for en overdådig buffet.

Gershøj d. 15. april 2023