Kontingent 2024

 
  

Hvis du vil være medlem af Gershøj Bylaug, skal du indbetale kontingent a 150,- kr. pr. husstand pr år. Medlemsskabet gælder for det indeværende år, når kontingentet betales. Det vil sige, at kontingent for 2025 skal betales mellem 1. januar 2025 og 31. december 2025. Du skal have betalt kontingent for at deltage og være stemmeberettiget ved pågældende års generalforsamling.

Du kan betale dit kontingent til Gershøj Bylaug ved

  • Netbank Reg.nr.: 2670 Konto nr.: 2551325272
  • MobilePay til 32629 (Gershøj Bylaug)
OBS !
Dette MobilePay gælder ikke for betaling af leje af Byhuset.
Se under Byhuset.

Husk at oplyse din adresse, så vi kan identificere din indbetaling, og gerne også din mail.

Som medlem af Gershøj Bylaug kan alle i jeres husstand deltage i arrangementer, der er organiseret af, eller afholdt i Gershøj Bylaug regi. I kan også leje Byhuset til private arrangementer.

Det er også muligt at søge Gershøj Bylaug om støtte til eks. et arrangement som netop du brænder for.